ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Iyar 18, 33rd day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: B'chukotai, first parsha with Rashi.
Tehillim: 88-89.
Tanya: But how can (p. 259)...exalted and holy." (p. 259).

Lag Ba'Omer was one of the Mitteler Rebbe's particularly noteworthy festivals. He and the Chassidim would go out to the fields that day, and although he did not wash and break bread, he did partake of mashkeh (strong drink), which he was not allowed to do for health reasons. Many wonders were seen at that time, most of them involving the blessing of children for childless couples - and all year long people waited for Lag Ba'Omer.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון יח אייר, לג בעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, ראשון עם פירש"י.
תהילים: פח-פט..
תניא: ואיך יבא... '138' וקדוש.

אצל אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] האמצעי הי'[ה] לג בעומר מיו"ט [מימים טובים] המצויינים. מען פלעגט ארויסגעהן אויפ'ן פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, אבער נעהמען משקה, וואס מצד הבריאות האט ער עס ניט געטארט. מען האט דעמאלט געזעהן א סך מופתים. דאס רוב מופתים איז געווען בנוגע קינדער. און א גאנץ יאהר האט מען געווארט אויף לג בעומר.

.