ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Iyar 15, 30th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: B'har, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 77-78.
Tanya: The Holy One, (p. 253)...vegetable matter alone. (p. 255).

In the days of the Alter Rebbe the Chassidim had a familiar saying: "The piece of bread that I have is yours just as it is mine." And they would say the word "yours" first, "...yours just as it is mine."

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי טו אייר, ל לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.
תהילים: עז-עח.
תניא: אבל הקב"ה... '136' בלבד.

בימי רבינו הזקן הי'[ה] שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט וואס איך האב, איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער.