ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Iyar 8, 23rd day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Emor, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 44-48.
Tanya: Therefore did Shlomon (p. 245)...during their lifetime." (p. 245)

An emissary is one with his sender. This concept is similar to that of an angel acting as a Divine emissary, when he is actually called by G‑d's name. If this is so with an angel it is certainly true1 of the soul; in fact with the soul the quality of this oneness is of a higher order, as explained elsewhere.2

Now chassidim are emissaries of the Rebbe, the Alter Rebbe. So if the chassid actively discharges his mission, he is bound up with his Rebbe, bound up in his entire being - there walks a chassid, there eats a chassid, there sleeps a chassid.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

See Iyar 6.

2.

See Tamuz 10.

יום חמישי ח אייר כג לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, חמישי עם פירש"י.
תהילים: מד-מח.
תניא: ולכן המשיל... 'סו' בחייהם.

א שליח איז דאך איין זאך מיט דעם משלח, - ע"ד [על דרך] המבואר בענין שהמלאך נקרא בשם ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד במעלה יתרה. -

והנה חסידים זיינען שלוחים פון רבי'ן, פון אלטען רבי'ן, איז אז מ'טוט, איז מען מקושר, איז דאמאלט איז ער אין אלץ מקושר: עס געהט א חסיד, עסט א חסיד, שלאפט א חסיד.