ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Iyar 25, 40th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Bamidbar, first parsha with Rashi.
Tehillim: 119, 1-96.
Tanya: In a truly (p. 269)...in the very lowest. (p. 269).

Among the Alter Rebbe's maamarim of 5555 (1795) in Lyozna: "The reward of a mitzva is the mitzva."1 The mitzva in its ultimate essence - state is the reward. The revelation of this essence will take place in the Time to Come. This is the "enduring principal of the mitzva."2 However, man also "eats of its fruits in This World,"3 each mitzva according to its particular nature; i.e. when man has that particular need, he is answered.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Pirkei Avot 4:2.

2.

Pei'a 1:1.

3.

Ibid. See Siddur p. 10, "These are the precepts, the fruits of which man enjoys in this world, while the enduring principal (reward) remains in the World to Come etc..."

יום ראשון כה אייר, מ לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי.. מצוותך מאד..
תניא: וככה.. 'עב' בתחתונים ממש.

ממאמרי רבינו הזקן בשנת תקנ"ה בליאזנא: שכר מצוה מצוה, המצוה בעצם עצמותה היא השכר והתגלות העצמות תהי'[ה] לעתיד, אבל זהו הקרן קיימת של המצוה, אמנם פירותי'[ה] אדם אוכל בעולם הזה, והוא בכל מצוה ומצוה בענינה, דכאשר צריך לאותו דבר הוא נענה.