ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Iyar 7, 22nd day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Emor, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 39-43.
Tanya: All these (p. 243)...the blessed En Sof. (p. 245).

When one enwraps himself with the tallit gadol (large tallit) it is unnecessary to cover his head and face down to his mouth; this is indicated in the laws of tzitzit in the siddur (p. 11). It is our custom, however, to cover the eyes1 with the upper part of the tallit.

During the days of sefira it is customary to study tractate Sota, one page each day2 - in addition to one's regular study sessions.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

I.e. to cover the head and face, down to past the eyes.

2.

The number of pages in Sota, 49, coincides with the 49 days of the omer. One should begin this study on the First day of Chol Hamo'ed. Viz. sicha, Shavuot 5710, section 15.

יום רביעי ז אייר כב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: וכולם... 'סו' א"ס" ב"ה.

בעטיפת ט"ג [טלית גדול] אין צריך לכסות ראשו עד פיו, וכמ"ש [וכמו שכתוב] בהלכות ציצית אשר בסידור. אבל נוהגין לכסות בחלקו העליון של הט"ג [הטלית גדול] גם העינים.

נוהגים ללמוד בימי הספירה מס' [מסכת] סוטה - נוסף על שיעורים הקבועים - דף ליום דף ליום.