ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Iyar 26, 41st day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Bamidbar, Sheini with Rashi.
Tehillim: 119, 97 to end.
Tanya: The difference between (p. 269)...to animate them. (p. 269).

The command "You shall rebuke"1 is preceded by the words "You shall not hate your brother," for this is a precondition for the rebuke. The Torah continues, "...and you shall not ascribe sin to him," for if the rebuke was ineffectual, you are certainly the one responsible, for yours were not words coming from the heart.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
יום שני כו אייר, מא לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, שני עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה - לא שכחתי..
תניא: וההבדל.. 'עב' להחיותם.

קודם ציווי הוכח תוכיח, כתיב ולא תשנא את אחיך, כי זהו תנאי מוקדם להוכחה. ואח"ז [ואחר זה] כתיב ולא תשא עליו חטא, שאם לא פעלה ההוכחה, בודאי אתה האשם, שלא היו דברים היוצאים מן הלב.