ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Iyar 14, Pesach Sheini, 29th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: B'har, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 72-76.
Tanya: To illustrate this (p. 253)...thought and mind. (p. 253).

The theme of Pesach Sheini1 is that it is never too late. It is always possible to put things right. Even if one was tamei (ritually impure), or one was far away, and even in a case of lachem, when this (impurity etc.) was deliberate - nonetheless he can correct it.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

See Bamidbar 9:10. The Pesach Sheini, second Passover sacrifice, was to be offered by those who, at the time of first Pesach, were "...defiled (tamei) by a dead body or on a distant journey for yourselves (lachem)..." Here an opportunity is offered to anyone who failed to bring the Pesach offering in its proper time, for whatever reason - even impurity, even "alienation" ("...on a distant journey etc..."), even if this was deliberate - to repair the situation. He may celebrate Pesach Sheini, the Second Pesach, a month later.

יום רביעי יד אייר, פסח שני, כט לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: והמשל.. 'סח' האדם ודעתו.

פסח שני ענינו איז - עס איז ניטא קיין "פארפאלען", מען קען אלע מאל פאריכטען. אפילו מי שהי-ה טמא, מי שהי'[ה] בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", אז דאס איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.