ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Iyar 12, 27th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: B'har, Sheini with Rashi.
Tehillim: 66-68.
Tanya: Now as for (p. 251)...accounted as nothing. (p. 251).

The following are the correct readings in the siddur:

Menu ma'amar with a kamatz vowel. K'yom...ne'emar, with a patach. ("to our supplication...and there it is said:" Page 62).

Zachur (ki afar anachnu) with a m'lupam vowel. ("He is mindful that we are but dust...". Page 68).

Un'tal'tani with the vowels patach, sh'va, patach. ("And a wind lifted me..."; Page 72).

Ve'ahavatecha lo tassur, not al tassir. ("May Your love never depart..."; Page 107).

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שני יב אייר, כז לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שני עם פירש"י.
תהילים: סו-סח.
תניא: והנה פרטיות.. '134' חשיבי.

אומרים בתפלה: מנו מאמר - מ"ם שלישית קמוצה. כיום כו' נאמר - מם פתוחה.

זכור - במלאופם - כי עפר אנחנו.

ונטלתני - טי"ת פתוחה, למד בשבא, תיו דגושה פתוחה.

ואהבתך לא תסור - ולא אל תסיר -.