ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Iyar 11, 26th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: B'har, first parsha with Rashi.
Tehillim: 60-65.
Tanya: Ch.48 Contemplating on (p. 249)...returned to their source. (p. 251).

The following are the correct readings in the siddur:

V'chain (sh'nei ch'tuvim), with a tsayreh vowel, not a patach. ("When two Biblical passages..."; Page 26).

Chiyitani (miyardi vor) with a kamatz vowel, not a patach. ("You have kept me alive"; Page 30).

Zecher (rav tuv'cha), with a segol vowel, not a tsayreh. ("They will express the remembrance..."; Page 33).

Mashlich karcho (ch'fitim) with a patach vowel, not a kamatz. ("He hurls His ice like morsels..." Page 35).

Umalchuto ve'emunato la'ad kayemet. ("...and His sovereignty and His truth abide forever." Page 48).

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון יא אייר, כו לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, ראשון עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: והנה - '134' למקומן.

אומרים בתפלה: וכן - בצירי ולא בפתח - שני כתובים.

חייתני - בקמץ ולא בפתח - מירדי בור.

זכר - זיין בסגול ולא בצירי - רב טובך.

משליך קרחו - בפתח ולא בקמץ - כפתים.

ומלכותו ואמונתו לעד קימת.