ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Iyar 6, 21st day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Emor, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 35-38.
Tanya: In a manner (p. 241)...above at length. (p. 243).

Our sages said: "One should not take leave of his friend other than with a parting word of Torah-law, a d'var halacha."1 Our forefathers, the saintly Rebbes, explained: The parting word should be the kind of Torah-teaching that transforms the listener into a mehaleich. "Progress," hiluch, means to rise from level to level, with one ascent after another. Such progression embodies the superiority of the human soul over the angels, for this ascent is greatest through an act of goodness - extending a favor to another, a material favor in general, a spiritual favor in particular.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Halacha is related to mehaleich,"one who progresses."

יום שלישי ו אייר, כא לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, שלישי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח.
תניא: והנה ככל... '130' באריכות.

אמרז"ל [אמרו רבותינו זכרונם לברכה]: אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה, ופירשו הוד כ"ק [כבוד קדושת] אבותינו רבותינו הקדושים, אזא דבר תורה וואס מאכט איהם - דעם הערער - פאר א מהלך. ענין ההילוך הוא לעלות מדרגא לדרגא בעילוי אחר עילוי, מעלת הנשמות על מעלת המלאכים, דעלי'[ה] זו היא ביותר ע"י [על ידי] עבודה בפועל טוב, טאן א טובה א אידען בגשמיות בכלל וברוחניות בפרט.