ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Iyar 23, 38th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: B'chukotai, Shishi with Rashi.
Tehillim: 108-112.
Tanya: The order of (p. 263)...Life of life. (p. 265).

The beginning of one's decline, G‑d save us, is the lack of avoda in davening. Everything becomes dry and cold. Even a mitzva performed by habit* becomes burdensome. Everything is rushed. One loses the sense of pleasure in Torah-study. The atmosphere itself becomes crass. Needless to say, one is totally incapable of influencing others.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
יום ששי כג אייר, לח לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, ששי עם פירש"י.
תהילים: קח-קיב..
תניא: והנה... חיי החיים ב"ה.

ראשית הירידה, ר"ל [רחמנא לצלן], הוא העדר העבודה בתפלה, עס ווערט אלץ טרוקען און קאלט, די מצות אנשים מלומדה ווערט שוין אויך שווער, מען איילט, מען ווערט אן דעם געשמאק אין תורה, והאויר מתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על הזולת.