ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Friday Iyar 9, 24th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Emor, Shishi with Rashi.
Tehillim: 49-54.
Tanya: This is also (p. 245)...preceding Atzilut.) (p. 247).

Our teacher the Baal Shem Tov said: Every single thing one sees or hears is an instruction for his conduct in the service of G‑d. This is the idea of avoda, service, to comprehend and discern in all things a way in which to serve G‑d.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שישי ט אייר כד לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, שישי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: וז"ש אסף... האצילות.

מורנו הבעש"ט [הבעל שם טוב] אמר: כל דבר ודבר אשר האדם רואה או שומע, הוא הוראת הנהגה בעבודת השם. וזהו ענין העבודה, להבין ולהשכיל מכל דרך בעבודת השם.