ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Monday Nissan 21, Shvi'i Shel Pesach, 6th day of the omer 5703
One should stand during the Torah reading of the shira (the Song of the Red Sea).
Torah lessons: Chumash: Acharei Mot, Sheini with Rashi.
Tehillim: 104-105.
Tanya: Next is the exertion (p. 219)...and the Ear hears..." (p.221).

It was the custom in Lubavitch to stay awake on the night of the Seventh of Pesach as well as on Shavuot and on Hosha'ana Raba. By the age of nine I did not go to sleep on the Seventh of Pesach. One should study Torah the whole night.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שני כא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומר (תש"ג)
בעת קראת השירה - עומדים.
שיעורים: חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.
תהילים: קד- קה.
תניא: והשנית.. 'ס' שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שביעי של פסח - אויך שבועות און הושענא רבה. אז איך בין אלט געווען ניין יאהר האב איך זיך שוין ניט געלייגט שלאפען שביעי של פסח - מ'דארף לערנען א גאנצע נאכט.