ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Monday Iyar 5, 20th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Emor, Sheini with Rashi.
Tehillim: 29-34.
Tanya: Such is the (p. 241)...love of the king. (p. 241).

The Alter Rebbe received the following teaching from the tzadik Reb Mordechai, who had heard it from the Baal Shem Tov: A soul may descend to this world and live seventy or eighty years,1 in order to do a Jew a material favor, and certainly a spiritual one.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
יום שני ה אייר כ לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, שני עם פירש"י.
תהילים: כט-לד.
תניא: והנה זהו... 'סה' המלך.

רבינו הזקן קבל מר'[בי] מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט [מהבעל שם טוב]: עס קומט אראפ א נשמה אויף דער וועלט און לעבט אפ זיבעציג אכציג יאהר, צוליב טאן א אידען א טובה בגשמיות ובפרט אין רוחניות.