ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Nissan 17, 2nd day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Acharei Mot, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 83-87.
Tanya: With this preparedness (p. 215)...as is known. (p. 215).

"Whoever expands on the narrative of the exodus from Egypt, this person (harei zeh) is to be praised" (Haggada). The Hebrew word zeh ("this") indicates a state of holiness, as in the phrase, "Here, this (zeh) is our G‑d" (p. 336). Whoever expands on the narrative of the exodus, his zeh, his element of holiness, is enriched.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי יז ניסן. שני לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.
תהלים: פג- פז.
תניא: והנה בהכנה.. '114' כנודע.


הרי זה משובח - זה, מורה על מדריגה דקדושה, הנה אלקינו זה - וכל המרבה כו' זה שלו הוא משובח.