ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Nissan 15, 1st day of chag ha'matzot (Pesach) 5703
Our custom is to use for the maror and the chazeret (on the seder plate) both horseradish and romaine lettuce. Kiddush is said standing. The pronunciation of the first word of the Haggada is Hay lachma... When the b'racha "...on eating maror" is recited, one should have in mind the second portion of maror to be eaten later at koreich (sandwiched between two pieces of matza).
Torah lessons: Chumash: Acharei Mot, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 77-78.
Tanya: Furthermore, even in (p. 209)...been explained above. (p.211).

At the first seder my father would be brief,1 in order to eat the afikoman before midnight. On the second night, however, he would expound at length; he began the seder before 9 p.m. and ended at about 3 or 4 in the morning, dwelling at length on the explanation of the Haggada.

The Alter Rebbe declared: The matza of the first evening of Pesach is called the Food of Faith; the matza of the second evening is called the Food of Healing. When healing brings faith ("Thank you, G‑d, for healing me") then clearly there has been illness. When faith brings healing, there is no illness to start with.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

In his explanations of the Haggada, etc.

יום שלישי טו ניסן, א דחג המצות (תש"ג)
למור וחזרת - הן חריין והן סאלאט . קידוש בעמידה. הא לחמא -ההא בצירי. בברכת אכילת מרור מכוונים גם על מרור שבכורך.
שיעורים: חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.
תהילים: עז- עח.
תניא: והנה .. '114' ולבושיהן כנ"ל

בסדר הראשון הי'[ה] אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני היה מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי'[ה] מאריך בביאור ההגדה.

אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא - לילה הראשון. מיכלא דאסותא - לילה השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, וואס ער זאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין רפואה, איז ער דאך געווען קראנק. אבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען לכתחילה ניט קראנק.