ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Nissan 8 5703
Torah lessons: Chumash: Metzora, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 44-48.
Tanya: For just as the (p. 203)...Peri Etz Chayim. (p. 205).

Every soul has its particular avoda, in the areas of intellect and emotions, in accordance with that soul's nature and character. It is written: "From my foes have You given me wisdom";1 from the evil tendencies one detects in his natural traits, he can become wise and know how to handle the correction of these traits, and how to subordinate his powers, in the service of G‑d.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Tehillim 119:98. The more literal rendering is, "You have made me more wise than my foes."

יום שלישי ח ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, עם פירש"י.
תהלים: מד- מח.
תניא" כי כמו.. 'נו' בפע"ח.

כל נשמה יש לה עבודה פרטית במוחין ומדות כפי טבעה וענינה. וכתיב מאויבי תחכמני, מההטיות הרעות שמרגיש במדותיו הטבעיות, מזה מתחכם ויודע איך לכלכל תקון מדותיו ושעבוד הכחות שלו בעבודת השי"ת [השם יתברך].