ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Nissan 6 5703
Torah lessons: Chumash: Metzora, first parsha with Rashi.
Tehillim: 35-38.
Tanya: (Note: And there (p. 201)...this propitious moment.) (p. 203).

Experience has shown that with less speculation,* but working with orderliness and firmness, in accord with the "pleasantness"1 of Torah (with the "right hand bringing close and the left hand rejecting")2 one is certain to achieve results, especially in matters concerning the fundamentals of our religion.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
*.

See supplementary footnotes, (p. 127 printed edition).

2.

See Sota 47a. An example of this apparent contradiction: High regard for a person while rejecting his misdeeds.

יום ראשון ו ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע פרשה ראשונה עם פירש"י
תהילים: לה- לח.
תניא: הגהה (ושם - 110' רצון זו).

הנסיון הראה, אשר כשממעטים בחקירות, ועובדים בסדר ובתוקף, על פי הנעימות של תורה, ימין מקרבת ושמאל דוחה, אזי פועלים בודאי, ובפרט בענינים העיקרים מעקרי הדת.