ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Nissan 22, Acharon Shel Pesach, 7th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Acharei mot, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 106-107.
Tanya: And although He (p. 221)...above in ch. 20. (p. 223).

By day we take care to follow this order: Make Kiddush, then daven Mincha, and after that eat the festive yom tov meal.1

The Baal Shem Tov used to eat three festival meals on Acharon Shel Pesach.

The Baal Shem Tov called the (third) meal of this day Mashiach's s'uda (the "festival meal of Mashiach"). Acharon Shel Pesach is the day for Mashiach's s'uda because on this day the radiance of the light of Mashiach shines openly.

In 5666 (1906) a new procedure was adopted for Pesach in the Yeshiva Tomchei T'mimim in Lubavitch: The students ate the Pesach meals all together, in the study hall. There were 3102 students present seated at eighteen tables. My father the Rebbe ate the festive meal of Acharon Shel Pesach with the yeshiva students. He ordered that four cups of wine3 be given each student, and then declared, "this is Mashiach's s'uda."

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

A parallel to the three Shabbat meals, in contrast to the two festival meals.

2.

The number 310, shai, has a significance, the number of "worlds" awaiting each tzadik. 18 or chai represents life.

3.

The Rebbe, of righteous memory, stated that "it is obvious that this practice was not to be limited to that particular year, but is for all years."

יום שלישי כב ניסן, אחרון של פסח [בחו"ל], שבעה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.
תהילים: קו - קז.
תניא: וגם... '120' כנ"ל פ"ב.


ביום מהדרים: לקדש, אחר כך מתפללים תפלת המנחה, ואחר זה סעודת יום טוב.

הבעל שם טוב היה אוכל ג' סעודות באחרון של פסח.

סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעל שם טוב - משיח'ס סעודה. אחרון של פסח איז משיח'ס סעודה, ווייל אחרון של פסח איז מאיר גילוי הארת המשיח.

בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחג הפסח בהיכל הלימוד. והיה אז ש"י תלמידים וח"י שלחנות. סעודת אחרון של פסח אכל אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] ביחד עם התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דאס איז סעודת משיח.