ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Nissan 4 5703
Torah lessons: Chumash: Tazria, Shishi with Rashi.
Tehillim: 23-28.
Tanya: However, when a (p. 195)...discussed in the Zohar (p. 197).

The avoda of laymen has two categories:

1) Avoda with self: When actually at work, in a free moment in his store, for example, he should study a Mishna or two, or a chapter of Tanya. He should commit some Torah to memory - for example, Chumash, Mishna, Tehillim, Tanya, so that he will be able to review these while in the marketplace, the street or wherever.

2) Avoda with another: When discussing business, he should turn the conversation towards introducing a story with content, and seek some reason or opportunity to stimulate the other to study Torah, or to do similar activities.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ששי ד ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע, ששי עפ פירש"י.
תהילים : כג- כח.
תניא : וכשעוסק .. כמ"ש בזהר.

עבודת בעלי עסקים מתחלקת לשני סעיפים עיקרים:
א) העבודה עם עצמו. בעת עסקו ממש בשעה הפנוי'[ה], בישבו בחנות וכדומה, ילמוד משנה משניות פרק תניא, ויהי לו איזה דברי תורה, כמו חומש משניות תניא, שיהי'[ה] בקי בהם בעל פה, למען שיוכל לחזור עליהם בהלכו ברחוב, בשוק וכדומה.
ב) העבודה עם זולתו. בעת הדבור בעניני עסק יסבב הדבור לספר איזה ספור תוכני, ולמצוא עילה וסיבה לעורר ע"ד [על דבר] למוד וכיוצא בזה.