ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Nissan 2 5703
Torah lessons: Chumash: Tazria, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 10-17.
Tanya: "The reward of (p. 193)...stand before G‑d." (p. 195).

Yahrzeit of my father the Rebbe, (R. Sholom Dovber) who passed away on Saturday night, 2 Nissan 5680 (1920), in Rostov, and is interred there.

The first maamar he (R. Sholom Dovber) delivered after the passing of his father (the Rebbe Maharash) was on the second day of Chol Hamoed Sukot 5643 (1882), beginning Keter yitnu l'cha etc. The last public maamar in his lifetime was delivered at the Purim repast 5680, beginning Reishit goyim Amalek...keitz sam lachoshech.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי ב ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.
תהלים" י-יז.
תניא : והנה שכר .. '106 קדם ה'.

הילולא של כ"ק [כבוד קדשת] אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]. נסתלק אור ליום א' ב' ניסן שנת תר"ף בראסטאב. ושם מ"כ [מנוחתו כבוד.].
מאמר הראשון אשר אמרו ברבים, אחרי הסתלקות אביו: ביום השני דחה"ס [דחג הסוכות] תרמ"ג, ומתחיל כתר יתנו לך כו'. מאמר - ברבים - האחרון בהיותו בעלמא דין: בסעודת פורים תר"ף, ומתחיל ראשית גוים עמלק גו' קץ שם לחשך.