ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Adar Sheini 29 5703
Torah lessons: Chumash: Tazria, Sheini with Rashi.
Tehillim: 140-150.
Tanya: It is this (p. 191)...this was their Service. (p. 193).

My father said at a farbrengen: G‑d created the universe and all physical objects yeish mei'ayin, something from nothing. Jews must transform the "something" into "nothing,"1 transform the material into spiritual.2 The avoda of turning the physical into spiritual and making the physical into an instrument for the spiritual, is a personal obligation. Every single person, individually, is required to do this.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Meaning, "the intangible" in material terms - i.e. the spiritual. See Supplementary Footnotes, p. 127 in the printed version.

2.

See Tevet 27; Elul 27.

יום שני כט אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע, שני עם פירש"י.
תהלים: קמ-קנ.
תניא: והנה צמצום - ,נג, עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין ליש, און אידען דארפען מאכען מיש לאין, פון די גשמיות מאכען רוחניות. די עבודה מאכן פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מאכען א כלי פאר רוחניות, דאס איז א חובת גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.