ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Adar Sheini 25* 5703
Torah lessons: Chumash: Sh'mini, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 119, 1-96.
Tanya: Not that an (p. 183)...in man (respectively). (p. 185).

The chassid, R. Mordechai Horodoker, related: The first aphorism we heard from the Alter Rebbe when we arrived in Lyozna was: What is forbidden is forbidden, and what is permitted is unnecessary. For some three or four years we labored with this until we integrated this manner (of service) into the various aspects of our lives. Only then did we enter into yechidus, to ask for a path in avoda.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
*.

This day marks the birth, in 5661 (1901) of the Rebbetzin Chaya Mushka o.b.m., daughter of the Previous Rebbe o.b.m., and wife of the Rebbe of righteous memory.

יום חמישי כה אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קיט, אשרי - מצותך מאד.
תניא: ולא שדבקות - 'נא' חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו לליאזנא הי': וואס מען טאר ניט טאר מען ניט, און וואס מען מעג דארף מען ניט. - כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו ליחידות לשאול דרך בעבודה.