ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Nissan 11* 5703
Torah lessons: Chumash: Metzora, Shishi with Rashi.
Tehillim: 60-65.
Tanya: "And, behold, (p. 205)...Tallit or phylacteries. (p. 207).

On his birthday, one should spend time in seclusion. He should recall his experiences and think deeply into them. He should then repent and correct those (of his past deeds) that need correction and repentance.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
*.

On this day, Nissan 11, 5662 (1902), the Rebbe was born to his parents Rabbi Levi Yitzchak and Rebbetzin Chana Schneerson. May we soon merit to be reunited with all of them with the coming of Moshiach.

יום ששי יא ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: " והנה ה'- '112' ותפילין.


ביום ההולדת, על האדם להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תקון ותשובה ישוב ויתקנם.