ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Nissan 10 5703
Torah lessons: Chumash: Metzora, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 55-59.
Tanya: Ch. 41. One must, (p. 205)...of servile work. (p. 205).

On the subject of the campaign to popularize the observance of taharat hamishpacha1 in your community, ponder this deeply: Let us imagine that G‑d were to give you the opportunity to save a Jewish community from extinction (G‑d forbid), you would certainly be willing to risk your life for this and you would thank and praise Him for His great kindness in offering you an opportunity of such enormous merit. The same then holds true to an even greater degree with regard to the campaign for taharat hamishpacha; it is an endeavor which literally saves lives.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

"Family purity"; see Kislev 27; Sh'vat 21.

יום חמישי י ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.
תהילים: נה-נט.
תניא: פרק מא. ברם.. עבודת עבד.

בדבר התעמולה בענין טהרת המשפחה במושבו, יתבונן בזה: אילו יצוייר, אשר ה' אנה לידו להציל מושב יהודים מכליון, ר"ל [רחמנא לצלן], הנה בטח הי'[ה] מוסר נפשו על זה, והי'[ה] מהלל ומשבח את השי"ת [השם יתברך], על גודל החסד לזכותו בזכות גדול כזה. כן ויותר מכן היא תעמולה זו, שהיא הצלת נפשות ממש.