ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Iyar 4, 19th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Emor, first parsha with Rashi.
Tehillim: 23-28.
Tanya: Ch. 46. There is yet (p. 241)...love for him. (p. 241).

It is a Jewish custom not to shave or cut a baby boy's hair until his third birthday.

The first haircutting or opsherenish of a baby boy is a Jewish custom of great importance. The essence of the custom is the educational act of leaving (uncut) the peyot (sidelocks). From the day of the haircutting and leaving the peyot it is the custom to take particular care in accustoming the little boy to wear a tallit katan, to recite the early-morning b'rachot, the grace after meals (birkat hamazon p. 89) and the bedtime sh'ma (p. 118).

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון ד אייר, יט לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, ראשון עם פירש"י.
תהילים: כג-כח.
תניא: פרק מו. ויש... 'סה' חבירו אליו.

מנהג ישראל שלא לגלח ושלא לספר שערות ראש תינוק עד מלאת לו שלש שנים.

גזיזת השערות - אפשערענעש [של תינוק] - הוא דבר גדול במנהגי ישראל. ועיקרו הוא בהחינוך דהשארת פיאות הראש. ומיום הגזיזה והנחת פיאות הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין נשיאת ט"ק [טלית קטן] וברכות השחר וברהמ"ז [וברכת המזון] וק"ש [וקריאת שמע] שעל המטה.