ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Sunday 23 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: Vayakheil, first parsha with Rashi.
Tehillim: 108-112.
Tanya: Ch. 32. Acting upon (p. 145)...great and small. (p. 145).

Rabbis and scholars are called the "eyes of the community" and "heads of the thousands of Israel," and when the head is healthy, the body is then also healthy.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון כג אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: פרק לב. והנה - 'מא' ועד קטן.

הרבנים ובעלי תורה נקראים עיני העדה וראשי אלפי ישראל, וכשהראש הוא בריא אזי גם הגוף בריא.

Tuesday Adar Sheini 23 5703
Torah lessons: Chumash: Sh'mini, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 108-112.
Tanya: To be sure (p. 181)...and expansion. (p. 183).

My father once said to a Rav,1 who labored in avoda and was an especially diligent scholar: A Rav must remember at all times and at every moment that he always stands on the threshold between being one of those who bring merit to the public and, G‑d forbid, one of those who cause the public to sin - the threshold between the loftiest of heights and the most abysmal depth. All issues must touch him at the innermost core of his soul, literally, because his very soul is at stake.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

"Senior Rabbi"; a practising Halachic (Torah-law) authority in a congregation, city. etc.

יום שלישי כג אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: ואף שבשניהם - '100' והתפשטות.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת ובכל רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל וואס צווישען מזכי הרבים און ח"ו [חס ושלום] מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און אלע ענינים בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.