ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday 13 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: Tetzaveh, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 69-71.
Tanya: Especially so, (p. 127)...ever before me. (p. 127).

Tachanun is not said at Mincha.

My father said: I am certain that when a chassid is in the beit hamidrash1 teaching or reciting a maamar of Chassidus to others, my forebears are filled with joy; and their joy is adequate to provide that Chassid, and his children and children's children, with an abundance of blessing, materially and spiritually.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Synagogue, lit. "study-hall."

יום חמישי יג אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.
תהלים: סט-עא.
תניא: ובפרט - '72' נגדי תמיד.

במנחה א"א [אין אומרים] תחנון.
אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און לערענט אדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה איז מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.