ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Sh'vat 30, Rosh Chodesh 5703
Torah lessons: Chumash: Mishpatim, Shishi with Rashi.
Tehillim: 145-150.
Tanya: In the light of (p. 109)...has been explained. (p. 111).

Many Chassidim considered the day they arrived in Lubavitch to be their "birthday." My teacher, R. Shmuel Betzalel, arrived in Lubavitch the first time on Thursday evening parshat Mishpatim 5608 (1848). Every year after that, he stayed awake all that night and took pains to put on his tefillin at the exact time he had entered the Tzemach Tzedek's chamber for yechidus the first time.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שישי ל שבט, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, שישי עם פירש"י.
תהלים: קמה-קנ.
תניא: ובזה - שעה כנ"ל

כמה וכמה חסידים חשבו יום בואם לליובאוויטש ליום הולדת שלהם. מורי הרשב"ץ בא בפעם הראשונה לליובאוויטש אור ליום ששי פ'[רשת] משפטים שנת תר"ח, ובכל שנה ושנה היה ער כל אותו הלילה, ומכוון להניח תפילין בה בשעה אשר נכנס להצ"צ [להצמח צדק] בפעם הראשונה.