ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Sh'vat 29 5703
Torah lessons: Chumash: Mishpatim, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 140-144.
Tanya: This union is (p. 109)...as explained elsewhere. (p. 109).

The Alter Rebbe once said:

Rashi's commentary on Chumash is the "wine of Torah." It opens the heart and uncovers one's essence-love1 and essence-fear (of G‑d).
Rashi's commentary on Talmud opens the mind and uncovers the essence-intellect.2

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

See Supplementary Footnotes in the printed version.

2.

Rashi's genius lay (in part) in his ability to express the essence of the Talmudic concept briefly, succinctly, and in terms lucid to the beginning student, yet providing illumination to the seasoned scholar. Rashi engages the core of intellect of the student, the pre-verbal cognition that may develop into depth and breadth of comprehension.

יום חמישי כט שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קמ-קמד.
תניא: ויחוד - 'לב' כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי האט אמאל געזאגט: פירש"י [פירוש רש"י] אויף חומש איז יינה של תורה, פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י [פירוש רש"י] אויף גמרא איז פותח המוח ומגלה שכל עצמי.