ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday 10 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: Tetzaveh, Sheini with Rashi.
Tehillim: 55-59.
Tanya: The cause being (p. 125)..."The flesh of man." (p. 125).

At birkat hamazon, before washing the fingers,1 say al naharot bavel, lamnatzei'ach bin'ginot, avarcha, zeh cheilek (p. 88).

When tachanun is not said, say shir hamaalot b'shuv, livnei korach, avarcha, zeh cheilek.

After washing the fingers say vay'dabeir eilai (p. 89).

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

See Kislev 4.

יום שני י אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצוה, שני עם פירש"י.
תהלים: נה-נט.
תניא: והסיבה ... -לו- בשר אדם.

בברכת המזון קודם מים אחרונים אומרים על נהרות בבל, למנצח בנגינות, אברכה, זה חלק.
ביום שא"א [שאין אומרים] בו תחנון: שה"מ [שיר המעלות] בשוב, לבני קרח, אברכה, זה חלק.
אחר מים אחרונים וידבר אלי.