ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Sh'vat 27 5703
Torah lessons: Chumash: Mishpatim, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 120-134.
Tanya: Likewise in the (p. 107)...duty of charity. (p. 107).

My father writes in one of his maamarim: Early chassidim resolved in their souls to refrain from anything that is permissible (by Torah law) but for which they felt a desire and urge. This breaks the passion.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שלישי כז שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קכ-קלד.
תניא: והן בבחי' - עבודת הצדקה.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב באחד ממאמריו: חסידים הקודמים עשו הסכם בנפשם שכל דבר המותר, אך שיש לו איזה רצון וחמדת הלב לזה לא יעשנו, ועל ידי זה נעשה שבירת התאוה.