ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday 3 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: T'ruma, Sheini with Rashi.
Tehillim: 18-22.
Tanya: On the contrary (p. 117)...been explained earlier. (p. 117).

The Alter Rebbe said: The mitzva of ahavat yisrael1 extends to anyone born into the people of Israel, even if you have never met him. How much more so does it extend to every member - man or woman of the Jewish community where you live, who belongs to your own community.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

"Love of one's fellow." See Ahavat Yisrael Kehot; see below, 15 Kislev.

יום שני ג אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, שני עם פירש"י.
תהלים: יח-כב.
תניא: ואדרבא - 'לד' ידים כנ"ל.

רבינו הזקן אמר: מצות אהבת ישראל הוא ליליד עם ישראל אשר מעולם לא ראה אותו, ומכל שכן לחבר עדת ישראל אשר במקום מגורו, שהוא בן או בת עדתו.