ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday 19 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: Ki Tissa, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 90-96.
Tanya: Anyone who has not (p. 135)...and the like (p. 137).

Even ordinary Chassidim were lucid in their knowledge of Tanach. They had a customary procedure: After davening Shacharit they studied Mishna; then while folding tallit and tefillin they would recite a certain set portion of Tanach, so apportioned that they concluded Tanach every three months.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי יט אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.
תהלים: צ-צו.
תניא: וכל שלא - 'לט' הצדקה וכה"ג.

החסידים, אפילו הבינונים, היו בקיאים בתנ"ך [בתורה נביאים וכתובים]. ומנהג מסודר היה אצלם, אשר אחר לימוד שיעור משניות שאחרי תפלת שחרית, בשעת קפילת הטו"ת [הטלית ותפילין] היו אומרים שיעור בתנ"ך [בתורה נביאים וכתובים], באופן אשר במשך שלשה חדשים היו גומרים את התנ"ך [התורה נביאים וכתובים].