ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday 18 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: Ki Tissa, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 88-89.
Tanya: It is indeed (p. 135)...later at length. (p. 135).

After drinking wine and eating one of the seven fruits (p. 96), the concluding b'racha ends: v'al pri hagafen v'al hapeirot, baruch...al pri hagafen v'hapeirot (not v'al hapeirot).

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שלישי יח אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: פח-פט.
תניא: והנה באמת - '76' באריכות.

בברכה מעין שלש אם שתה יין ואכל פירות מז' המינים, חותם: ועל פרי הגפן ועל הפירות, בא"י [ברוך אתה ה'] על פרי הגפן והפירות (ולא "ועל" הפירות).