ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Kislev 5 5704
Torah lessons: Chumash: Vayeitsei, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 29-34.
Tanya: Here we speak (p. 607)...within those worlds. (p. 607).

"A ladder was standing on the ground.1" Prayer is the ladder that connects souls and G‑dhood. And although it stands "...on the ground," the start of davening being no more than acknowledgement, yet "its top2 reaches the Heavens"3 - a state of total bitul, self-nullification. But one reaches this level through the prior attainment of comprehension and understanding4 inherent in p'sukei d'zimra,5 in the b'rachot of sh'ma and in sh'ma proper.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Bereishit 28:12, Yaakov's dream.

2.

I.e. the "peak" of davening, which is the silent devotional amida (or shemona essrei).

3.

This is the concluding phrase of the verse "A ladder etc...".

4.

Of G‑dliness.

5.

"Verses of praise," second section of Shacharit. Siddur pp. 30-42.

יום חמישי ה כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,חמישי עם פירש"י.
תהילים:כט-לד.
תניא: אבל דוקא... '213' שם.

והנה סולם מוצב ארצה - תפלה היא סולם ההתקשרות של הנשמה באלקות. והגם שהוא מוצב ארצה, התחלת התפלה היא בהודאה לבד, אבל וראשו מגיע השמימה, בבחינת ביטול עצמי אבל בא לזה ע"י [על ידי] הקדמת ההשגה וההבנה בפסוקי דזמרה ברכות ק"ש [קריאת שמע] וק"ש [וקריאת שמע].