ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Tuesday Kislev 22 5703
Torah lessons: Chumash: Vayeishev, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 106-107.
Tanya: I speak however (p.xiv)...May this be His will.

A practice instituted by the Rebbe: Every morning after davening - including Shabbat, festivals, Rosh Hashana and Yom Kippur - say a portion of Tehillim1 as the book was apportioned for the days of the month. When Tehillim is completed with a minyan - Mourner's Kaddish is said. In a month of 29 days, say the last two portions on the 29th.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

See "Saying Tehillim," Kehot 1975.

יום שלישי כב כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: אך ביודעיי ... את ה' וגו' אכי"ר.

מתקנות כ"ק אדמו"ר שליט"א: לאמר בכל בקר אחר התפלה - וגם בשויו"ט [בשבת ויום טוב], ר"ה [ראש השנה] ויה"כ [ויום הכיפורים] - תהלים כפי שנחלק לימי החדש, ואחר אמירה בעשרה - ק"י [קדיש יתום].

בחדש של כט יום אומרים ביום כט השעור דשני הימים.