ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Kislev 21 5703
Torah lessons: Chumash: Vayeishev, Sheini with Rashi.
Tehillim: 104-105.
Tanya: Compiler's foreword (p.xii)...in the gates (she'arim) (p.xiv).

Learn Mishna by heart, each person according to his capacity, and then while walking in the street, review Mishna from memory; you will thereby merit welcoming Mashiach.

Chassidim must study Chassidus; all chassidim on Mondays, Thursdays, and Shabbat; T'mimim1 an hour every day.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Former (in this context) students of Yeshivat Tomchei Tmimim, the Lubavitcher yeshiva; see Elul 15, (p. 87 in the published version).

יום שני כא כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שני עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: הקדמת המלקט... בעלה וגו'.

מען זאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, תמימים - שעה אחת בכל יום.