ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Kislev 20 5703
Torah lessons: Chumash: Vayeishev, first parsha with Rashi.
Tehillim: 97-103.
Tanya: Approbation by the rabbis...of blessed memory (p.x).

The first printing of the "Book of the Intermediates" - Tanya - was completed on Tuesday, Kislev 20, 5557 (1796) in Slavita. It included Part I - Sefer Shel Benonim, - Part II - Chinuch Katan - and Shaar Hayichud Veha'emunah.

Igeret Hateshuvah, first edition, was printed in Zolkvi 5559 (1799); second edition, first printing, Shklov 5566 (1806).

Igeret Hakodesh, first printing, Shklov 5574 (1814).

The corrected edition of all four parts was printed in Vilna (Rom edition) in 5660 (1900) and has been reprinted many times since.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון כ כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: הסכמות הרבנים ... ז"ל נבג"מ

הדפסת ספר של בינונים - תניא - בפעם הראשונה נגמרה יום ג' כ' כסלו תקנ"ז בסלאוויטא. וכולל:

חלק ראשון - ספר של בינונים, חלק שני - חנוך קטן ושער היחוד והאמונה.

אגרת התשובה - מהדורא קמא - נדפסה לראשונה: זאלקווי תקנ"ט; מהדורא בתרא - נדפסה לראשונה: שקלאוו תקס"ו.

אגרת הקדש - בפעם הראשונה - שקלאוו תקע"ד. תוצאה מתוקנת של כל ד' החלקים - ווילנא ראם תר"ס, וחזרה ונדפסה כמה פעמים.