ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Kislev 26, Second Day of Chanuka 5703
Bless Rosh Chodesh Tevet. Say the entire Tehillim in the early morning.
Torah lessons: Chumash: Vayeishev, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 119, 97 to end.
Tanya: Ch. 2. The second soul (p. 5)...Parshat Bereishit (p. 9).

Day of farbrengen. Tal umatar (Siddur, p. 54). Chanuka lights after havdala (p. 234), before v'yitein l'cha (p. 235). In shul, Chanuka candles before havdala.

On Shabbat mevarchim, (when the new month is blessed) (Siddur, p. 191), Chassidim are to assemble in Shul early in the morning to say the entire Tehillim. Afterwards, study for about an hour a maamar Chassidus that everyone can understand, and then daven. The time to farbreng is to be determined according to the circumstances1 in the place they live (for material and spiritual success).

After concluding the Tehillim on Shabbat Mevarchim, say Mourner's Kaddish; if there is a Yahrzeit or mourner - Kaddish after each of the five books of Tehillim.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

See Nissan 30, p. 49

שבת כו כסלו, ב חנוכה (תש"ג)

מברכים ראש חודש טבת. אמירת כל התהלים בהשכמה.

שיעורים: חומש: וישב, שביעי עם פירש"י.
תהלים: קי, מה... לא שכחתי.
תניא: פרק ב. ונפש... בראשית.

יום התוועדות. טל ומטר. נר חנוכה אחר הבדלה וקדם אמירת ויתן לך. בבית הכנסת נר חנוכה קודם הבדלה.

ביום שבת קדש שמברכים החדש, השכם בבקר יתקבצו אנ"ש לבית הכנסת להגיד כל התהלים. אחר האמירה ילמדו כשעה מאמר של חסידות שיהיה מובן לכל, ואחר כך תפלה. מועד התוועדות כפי הזמן שיגבילו מתאים לתנאי המקום, מקום דירתם להצלחה בגשמיות וברוחנית.

אחר אמירת כל התהילים בשבת מברכים יאמרו קדיש יתום. ואם יש חיוב - יארצייט או אבל - אומרים קדיש יתום אחר כל ספר וספר.

.