ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Kislev 8 5704
Torah lessons: Chumash: Vayishlach, first parsha with Rashi.
Tehillim: 44-48.
Tanya: We must understand (p. 611)...and the like. (p. 613).

Man should ponder thoughtfully how great are the kindnesses of the Creator: Such a puny insignificant being, Man, can bring great delight to the "Greatest of all great"' of Whom it is written, "There is no delving into His greatness."1 Man ought therefore always be inspired, and perform his avoda with an eager heart and spirit.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
יום הראשון ח כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,הראשון עם פירש"י.
תהילים:מד-מח.
תניא: אך להבין...'קנח' וכה"ג.

א מענטש זאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה [ברוך הוא] זיינען, אז אזא קטן שבקטנים ווי דער מענטש איז, קען ער מאכען א נחת רוח גדול צום גדול הגדולים וכמ"ש [וכמו שכתוב] ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענטש זיין תמיד באגייסטערט און טאן די עבודה בלב ונפש חפצה.