ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Cheshvan 2 5704
Torah lessons: Chumash: Lech L'cha, first parsha with Rashi.
Tehillim: 10-17.
Tanya: After these words (p. 543) ...like this. (p. 545).

From a sicha of my father, after the conclusion of Shabbat Lech L'cha 5651 (1890): In the early years of his leadership the Alter Rebbe declared publicly, "One must live with the time." From his brother, R. Yehuda Leib, the elder chassidim discovered that the Rebbe meant one must live with the sedra of the week and the particular parsha of the day. One should not only learn the weekly parsha every day, but live with it.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון ב חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,ראשון עם פירש"י.
תהילים: י-יז.
תניא: ואחר.. 'קמא' טובא.

משיחת אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] מוצש"ק [מוצאי שבת קודש] לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יאהרען פון זיינע נשיאות האט דער אלטער רבי געזאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין ברודער מהרי"ל [מורינו הרב ר' יהודה ליב] האבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער וואך. ניט נאר לערנען די פרשת השבוע יעדען טאג, נאר לעבען מיט איר.