ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Wednesday Kislev 4 5704
Torah lessons: Chumash: Chumash: Vayeitsei, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 23-28.
Tanya: But the performance (p. 605)...of the law. (p. 607).

With mayim acharonim, wash the fingertips and, while they are still moist, pass them over the lips.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי ד כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,רביעי עם פירש"י.
תהילים:כג-כח.
תניא: משא"כ... '312' הלומד הסוד.

למים אחרונים נוטלים קצה האצבעות, ואחר כך מעבירים אותם, כשהם לחים עדיין, על השפתים.