ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Kislev 12 5704
Torah lessons: Chumash: Vayishlach, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 66-68.
Tanya: As to the (p. 615)...suffice for the knowing. (p. 617).

Baruch shepetarani1 (Sidur p. 70) is said without mentioning G‑d's Name or Kinghood. It is said on Mondays, Thursdays or Rosh Chodesh, not only on Shabbat.

We have a tradition attributed to the Baal Shem Tov: When one hears an uncomplimentary report about another Jew, even if he does not know the individual referred to, he should be very deeply pained. For one of these two is certainly in the wrong: If what they are saying about the individual is true, then he is defective; and if it is not true, then the talebearer is in an unhealthy situation.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

B'racha recited by the father of a 13-year-old boy, at the first Torah-reading following his son's attaining the age of Bar-Mitzva.

יום חמישי יב כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,חמישי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח.
תניא: ומ"ש בע"ח ... שוכן וכו' וד"ל.

ברכת שפטרני מברכים בלא שם ומלכות, ומברכים אותה גם ביום ב', ה', בר"ח [בראש חודש], ולאו דוקא בשבת.

מקובל בידינו בשם מורנו הבעש"ט [הבעל שם טוב]: כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, גם אם אין מכירים אותו, צריך להצטער צער רב, כי אחד מהם הוא בודאי לא טוב: אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הלא הוא לא טוב, ואם אינו אמת הלא המספר נמצא במצב לא טוב.