ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Cheshvan 21 5704
Torah Lesson: Chumash: Chayei Sara, Shishi with Rashi.
Tehillim: 104-105.
Tanya: This is the (p. 581) ...ch. 38, see there. (p. 583).

It is the avoda of davening which brings the comprehension of the brain into the emotional sensitivity of the heart - and (also brings) both of them together into the practical avoda of performing mitzvot with fear-of-Heaven and acquiring fine character-traits.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שישי כא חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,שישי עם פירש"י.
תהיליםקד-קה.
תניא: וז"ש...'300' באריכות ע"ש.

עבודת התפלה היא המביאה השגת המוח בהרגשת הלב, ושניהם יחד בעבודה בפועל המצות ביראת שמים וקנין מדות טובות.