ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Tishrei 30, 1st Day of Rosh Chodesh 5704
Torah lessons: Chumash: Noach, Shishi with Rashi.
Tehillim: 145-150.
Tanya: Now, it is known (p. 541) ...without speech. (p. 543).

In Hallel - repeat Hodu LaHashem (p. 243) after each of the next three verses, Yomar na, etc., even if davening alone. The verses V'Avraham zakein, etc. and Zevadya yish'mreini etc. are said three times.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שישי ל תשרי, א דר"ח (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,שישי עם פירש"י.
תהילים: קמה-קנ.
תניא: והנה נפש... '280' בלא דבור.

הלל: כופלין הודו לה' אחר כל אחד מהג' פסוקים יאמר נא, וגם כשמתפללים ביחיד. - ואברהם זקן גו' זבדי' ישמרני כו' - ג"פ [ג' פעמים].