ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Sunday Cheshvan 9 5704
Torah lessons: Chumash: Vayeira, first parsha with Rashi.
Tehillim: 49-54.
Tanya: Now, the celestial (p. 559) ...nations of the world." (p. 561).

When my father was four or five years old he went to his grandfather, the Tzemach Tzedek, on Shabbat Vayeira, and began to cry as he asked, "Why did G‑d show Himself to our father Avraham - but He does not show Himself to us?" The Tzemach Tzedek answered him: "When a tzadik decides at the age of ninety-nine years that he should be circumcised, he deserves that G‑d appear to him."1

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Viz. Likutei Sichot Vol. 1, p. 23 et seq., Vol. 5, p. 86 et seq., p. 321 et seq., Vol. 15 p. 129 et seq.

יום ראשון ט חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,ראשון עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: והנה העליונים... 'קמה' עו"ג.

בהיות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] בן ד' או ה' שנים נכנס אל זקנו הצ"צ [הצמח צדק] בש"ק [בשבת קודש] פ' וירא והתחיל לבכות באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ [הצמח צדק] אז א איד א צדיק, צו ניין און ניינציק יאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט אז דער אויבערשטער זאל זיך באווייזען צו אים.