ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Kislev 10 5704
Torah lessons: Chumash: Vayishlach, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 55-59.
Tanya: This is not so (p. 613)...which is G‑dliness. (p. 615).

On this day in 5587 (1826) the Mitteler Rebbe was released from his imprisonment in the city of Vitebsk. During the preceding Chol Hamo'ed Sukot it became known that the Mitteler Rebbe had been slandered. On Sunday of parshat Noach, 28 Tishrei, he left Lubavitch accompanied by officers. At noon he arrived in Dobromisl, where he said the maamar Mayim rabim etc. On Monday he left there, and travelled to Lyozna, where he said the maamar Reshafeha rishpei etc. On Tuesday he left there for Vitebsk where he remained imprisoned until the Sunday of Vayishlach, 10 Kislev.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שלישי י כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,שלישי עם פירש"י.
תהילים:נה-נט.
תניא: משא"כ ההלכות...'316' אלקות.

אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] האמצעי יצא לחירות - תקפ"ז - ממאסרו בעיר וויטעפסק. בחוהמ"ס [בחול המועד סוכות] נודע אשר הלשינו את אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] האמצעי. ביום א' פרשת נח כח תשרי נסע בלוית פקידים מליובאוויטש, בצהרים בא לדאבראמיסל, אמר שם דא"ח [דברי אלקים חיים] מים רבים גו', יום ב' נסע משם עד ליאזנא, אמר שם דא"ח [דברי אלקים חיים] רשפיה רשפי גו', יום ג' משם לוויטעפסק, וישב שם תפוס עד יום א' וישלח י' כסלו.