ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Cheshvan 27 5704
Torah Lesson: Chumash: Tol'dot, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 120-134.
Tanya: Examine Etz Chayim (p. 595) ...as is known. (p. 597).

R. Aizik Homiler related: When I came to Lyozna I met elder chassidim who had been chassidim of the Maggid and of R. Menachem Mendel of Horodok. They used to say:

Have affection for a fellow-Jew and G‑d will have affection for you;

do a kindness for a fellow-Jew and G‑d will do a kindness for you;

befriend a fellow-Jew and G‑d will befriend you.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי כז חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,חמישי עם פירש"י.
תהילים:קכ-קלד.
תניא: עיין ע"ח ... אפים כנודע.

ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הה"מ [הרב המגיד] והרה"ק [והרב הקדוש] הרמ"מ [הרב מנחם מענדל] מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: האב האלט א אידען, וועט השי"ת [השם יתברך] דיר האלט האבען, טו א טובה א אידען, וועט השי"ת [השם יתברך] דיר א טובה טאן, זיי מקרב א אידען וועט השי"ת [השם יתברך] דיר מקרב זיין.