ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Tishrei 19, 3rd Day of Chol Hamoed Sukot 5704
Torah lessons: Chumash: B'racha, Sheini with Rashi.
Tehillim: 90-96.
Tanya: The indwelling (p. 525) ...totally nullified. (p. 527).

It is written that all through the year, when saying in sh'mona essrei "and all the varieties of its produce for good" (p. 54), one should have in mind wheat for matza and the etrog (elsewhere, wine for kiddush is also mentioned); then naturally all the produce will be for good.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שני יט תשרי, ג  דחוהמ"ס [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שני עם פירש"י.
תהילים: צ-צו.
תניא: אבל ההשראה...'272' לגמרי.

איתא שכל השנה באמרו בש"ע [בשמונה עשרה] ואת כל מיני תבואתה לטובה, צריך לכוון לחטים למצה ואתרוג - במקום אחד נזכר מלבד הנ"ל [הנזכר לעיל] גם יין לקדוש - ואז במילא תהיה כל התבואה לטובה.